Bilgi Yazıları

Sosyal Fobi

Tanımı, belirtileri ve sonuçları: Sosyal fobi, ilk kez 1903’de Janet tarafından; konuşurken, piyano çalarken veya yazı yazarken başkaları tarafından gözlenme korkusu duyan hastaları tanımlamak için kullanılmıştır. Günümüzde Sosyal fobi, topluluk içerisinde ya da belli bir eylemin başkalarının yanında yerine getirilmesi gereken durumlarda hata yapma, eleştirilme, rezil olma ve küçük düşmeye ilişkin yoğun kaygı, korkuların yaşanması ve bu nedenle sosyal ortamlara girmekten ve diğer insanlarla iliş [...]

2018-02-22T07:10:30+03:00 15.02.2018|Bilgi Yazıları|

Panik Bozukluk

Panik Atak; korku, endişe ve huzursuzluk belirtilerinin aniden başlayıp, rahatsızlığın 10 dakika içinde en üst düzeye ulaştığı, 13 adet vücutsal ve düşüncesel belirtiden en az 4’ünün yaşandığı bir ankisyete (kaygı) nöbetidir. Bu 13 belirti şunlardır; Çarpıntı, kalp hızında artış, kalp seslerini duyuyor gibi hissetme Terleme Titreme ve ya sarsılma hissi Boğulma ya da nefes alamama, nefesinin yetmediği hisleri Tıkanma, soluğun kesilmesi hisleri Göğüste ağrı veya göğüste bir rahatsızlık hissi Bulan [...]

2018-02-22T07:11:06+03:00 14.02.2018|Bilgi Yazıları|

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında başlayan kronik nörögelişimsel bir psikiyatrik bozukluktur. Ancak sanıldığının aksine çocukluk çağında başlayıp biten bir rahatsızlık olmayıp yansımaları erişkinlik yaşamında da devam etmektedir. Dolayısı ile DEHB, ülkemizde de yetişkin psikiyatrisi alanında son on yılda gittikçe daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. DEHB’ye sıklıkla diğer psikiyatrik rahatsızlıklar eşlik eder. Erişkinlikte en sık eşlik eden psikiyatrik bozuklukla [...]

2018-02-22T13:58:45+03:00 13.02.2018|Bilgi Yazıları|

Depresyon

Depresyon kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz olarak etkileyen, çökkün bir ruh hali, yaşamdan zevk alamama ya da isteksizlik gibi ana belirtilerden mutlaka birinin görüldüğü, kişinin yaşamını ve fiziksel sağlığını bozan bir duygudurum bozukluğudur. Depresyon hastalığının yaygınlığına bakıldığında ise, toplumda ortalama %8-%10 arasında görülmektedir. Kadınlarda erkeklerden kabaca 2 kat daha fazla görüldüğü söylenebilir. Yaşam boyu hastalanma riski ise erkeklerde on erkekten bir tanes [...]

2018-02-15T01:54:25+03:00 12.02.2018|Bilgi Yazıları|

İnternet Bağımlılığı ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Bağımlılık dendiğinde akla ilk olarak alkol ve madde bağımlılığı gelse de, aslında davranışsal bağımlılık olarak tanımlanabilecek internet bağımlılığı(İB) kavramı da bağımlılık spektrumu içerisinde yer almaktadır. İB’na komorbid Depresyon, Anksiyete bozuklukları, Kişilik bozuklukları ve özellikle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) en sık rastlanan psikiyatrik tanılardır. DEHB çocukluk çağında başlayan, etkisi tüm yaşama yayılabilen, süreğen bir psikiyatrik bozukluktur. Çocukluk çağı [...]

2018-02-12T02:17:16+03:00 12.02.2018|Bilgi Yazıları|

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk (BB) ya da iki uçlu duygudurum bozukluğu, kişinin duygu durumunun aşırı yükselmesi (mani) veya çökkün (depresyon) olduğu bazen her iki durumun aynı anda yaşandığı karışık dönemler ile seyreden ve çoğu zaman aralarda normal dönemlerinin bulunduğu bir bozukluktur. Nedenleri? BB kesin nedeni bilinmemekle birlikte, ailelerde süregelme eğilimi göstermektedir ve birinci derece akrabalarda bu bozukluğun bulunması halinde risk %25 kadardır. Dolayısı ile genetik yük oldukça önemli gibi g [...]

2018-02-15T01:55:03+03:00 10.02.2018|Bilgi Yazıları|

İnternet Bağımlılığı

BAĞIMLILIK NEDİR? Kişinin bir nesneye önlenemez aşırı istek duyması, o nesneden uzak duramaması, o nesneye ulaşamadığında da arama davranışı içine girmesi ve ulaşamadığında yoksunluk belirtileri göstermesi bağımlılık olarak tanımlanabilir. Bağımlılık dendiğinde akla ilk olarak alkol ve madde bağımlılığı gelse de, aslında davranışsal bağımlılık olarak tanımlanabilecek patolojik kumar oynama ve internet bağımlılığı kavramları da bağımlılık spektrumu içerisinde yer almaktadır. Son yıllarda hayatımı [...]

2018-02-15T01:55:14+03:00 09.02.2018|Bilgi Yazıları|

Bağımlılık, Bipolar Bozukluk Birlikteliği ve İntihar

Alkol/madde kullanım bozukluğu (AMKB) ve Duygudurum bozukluğu sıklıkla birlikte görülebilen rahatsızlıklardır. Bu komorbitide, ciddi sağaltım sorunlarını da beraberinde getirmekte, hastalık seyrinin şiddetlenmesine, dolayısı ile morbitide ve mortalite oranlarının da arttırmasına yol açmaktadır. Bazı çalışmalara göre, Bipolar Bozukluğu (BB) olan hastaların %72’si hayatlarında bir veya daha çok madde kullanıyor. Epidemiyolojik çalışmalara göre de, BB’a en sık eşlik eden Eksen I psikiyatrik hastalı [...]

2018-02-15T01:55:30+03:00 08.02.2018|Bilgi Yazıları|

Alkol kullanım bozukluğuna Komorbid Durumlarda İlaç Tedavisi

Alkol kullanım bozukluğu (AKB), psikiyatrik rahatsızlığı olanlar arasında çok yaygındır. Benzer şekilde AKB olanlarda da psikiyatrik rahatsızlıklar çok yaygın olarak görülmektedir. AKB ile psikiyatrik bozukluklar arasında çift yönlü bir ilişki olduğu bilinmektedir. AKB olan kişiler ile yapılan görüşmelerde tanı koymak için görüşmenin, detoksifikasyonun (arınma) hangi aşamasında yapıldığı önemlidir. Çoğu AKB olan hasta, intoksikasyon ve kesilme döneminde bu duruma bağlı olarak, duygudurum veya an [...]

2020-01-22T15:39:09+03:00 07.02.2018|Bilgi Yazıları|

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB); genelde obsesyonlar (saplantılar ya da takıntı) ve kompulsiyonların (zorlantılar) birlikte görüldüğü bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Obsesyonlar, kişinin aklından çıkartamadığı ve aklına gelmesine engel olamadığı, rahatsızlık ve sıkıntı veren, genelde kaygı uyandıran ısrarlı, kişinin istemi dışında gelişen düşünceler, dürtüler ya da görüntülerdir. Bu sıkıntı, günlük yaşam ile ilgili genel kaygılardan farklıdır. Kompulsiyonlar ise obsesyonları rahatlatmak için ya [...]

2018-02-15T01:55:55+03:00 06.02.2018|Bilgi Yazıları|