BİLİMSEL YAYINLAR

BİLİMSEL YAYINLAR 2020-12-16T15:35:41+03:00

A36. Evren C, Dalbudak E, Ozen S, Evren B. The relationship of social anxiety disorder symptoms with probable attention deficit hyperactivity disorder in Turkish university students; impact of negative affect and personality traits of neuroticism and extraversion. Psychiatry Research 2017;254:158-163.

PDF İNDİR

A35. Evren C, Dalbudak E, Aydemir O, Koroglu E, Evren B, Ozen S, Coskun K S.
Psychometric properties of the Turkish PTSD-Short Scale in a sample of undergraduate students  Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016;26(3):294-302

PDF İNDİR

A34. Aldemir S, Acar M, Ocak Z, Dalbudak E, Yigitoglu MR, Gunduz E.
Association of 5-HT1A and 5-HT1B gene polymorphisms with obsessive-compulsive disorder in a Turkish population  Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2016;26(2):134-40

PDF İNDİR

A33. E. Dalbudak, C. Evren, S. Aldemir, I. Taymur, B. Evren, M.Topcu. The impact of sensation seeking on the relationship between attention deficit/hyperactivity symptoms and severity of Internet addiction risk. Psychiatry Research, “228”, 156-161 pp. Mayıs 2015, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A32. E. Dalbudak, C. Evren. “The impact of childhood traumas, depressive and anxiety symptoms on the relationship between borderline personality features and symptoms of adult attention deficit hyperactivity disorder in Turkish university students.”, Nordic Journal of Psychiatry “69”, 42-47 pp.  Ocak 2015, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A31. C. Evren, E. Dalbudak, B. Evren, AC. Demirci. “High risk of Internet addiction and its relationship with lifetime substance use, psychological and behavioral problems among 10(th) grade adolescents” Psychiatria Danubina “26”, 330-339 pp. Aralık 2014, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A30. C. Evren, E. Dalbudak, B. Evren, Y. Can, G. Umut “ The severity of attention deficit hyperactivity symptoms and its relationship with lifetime substance use and psychological variables among 10th grade students in Istanbul” Comprehensive Psychiatry, “55”, 1665-1670 pp. Ekim 2014, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A29. E. Dalbudak, C. Evren, “The relationship of Internet addiction severity with Attention Deficit Hyperactivity Disorder symptoms in Turkish University students; impact of personality traits, depression and anxiety”, Comprehensive Psychiatry , “55”, 497-503 pp., Nisan-2014, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A28. E. Dalbudak, C. Evren, S. Aldemir, B. Evren, “The Severity of Internet Addiction Risk and its Relationship with Severity of Borderline Personality Features, Childhood Traumas, Dissociative Experiences, Depression and Anxiety symptoms among Turkish University Students”, Psychiatry Research, “30”, 577-82 Mart-2014, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A27. E. Dalbudak, C. Evren, M. Topcu, S. Aldemir, K.S. Coskun, M. Bozkurt, B. Evren, M Canbal, “Relationship of Internet addiction with impulsivity and severity of psychopathology among Turkish university students.”, Psychiatry Research , “210”, 1086-1091 pp., Aralık-2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A26. E. Dalbudak, C. Evren, S. Aldemir, K.S. Coskun, F.G. Yıldırım, H. Ugurlu, “Alexithymia and personality in relation to social anxiety among university students”, Psychiatry Research , “209”, 167-172 pp., Eylül-2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A25. E. Dalbudak, C. Evren, S. Aldemir, K.S. Coskun, H. Ugurlu, F.G. Yıldırım, “Relationship of Internet Addiction Severity with Depression, Anxiety, and Alexithymia, Temperament and Character in University Students”, Cyberpsychology Behavior and Social Networking , “16”, 272-278 pp., Nisan-2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A24. C. Evren, M. Durkaya, B. Evren, E. Dalbudak, R. Cetin, “Relationship of relapse with impulsivity, novelty seeking and craving in male alcohol dependent inpatients”, Drug and Alcohol Review , “31”, 81-90 pp., Ocak-2012, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A23. C. Evren, E. Dalbudak, B. Evren, “Childhood trauma and quality of life among alcohol dependent men”, Anatolian Journal of Psychiatry , “12”, 245-252 pp., Aralık-2011, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A22. C. Evren, E. Dalbudak, B. Evren, R. Cetin, M. Durkaya, “Self-mutilative behaviours in male alcohol-dependent inpatients and relationship with posttraumatic stres disorder”, Psychiatry Research , “186”, 91-96 pp., Mart-2011, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A21. C. Evren, V. Sar, E. Dalbudak, R. Cetin, M. Durkaya, B. Evren, S. Celik, “Lifetime PTSD and quality of life among alcohol-dependent men: Impact of childhood emotional abuse and dissociation”, Psychiatry Research , “186”, 85-90 pp., Mart-2011, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A20. C. Evren, V Sar, E. Dalbudak, M. Durkaya, R. Cetin, B. Evren, D. Cakmak, H. Ertem-Vehid, “Childhood trauma and psychopathology among alcohol-dependent men: no interaction with temperament and character”, Psychopathology , “44”, 34-39 pp., Ocak-2011, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A19. C. Evren, E. Dalbudak, R. Cetin, M. Durkaya, B. Evren, “Relationship of alexithymia and temperament and character dimensions with lifetime post-traumatic stress disorder in male alcohol-dependent inpatients”, Psychiatry and Clinical Neurosciences , “64”, 11-119 pp., Nisan-2010, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A18. C. Evren, E. Dalbudak, M. Durkaya, R. Cetin, B. Evren, “Interaction of life quality with alexithymia, temperament and character in male alcohol-dependent inpatients”, Drug and Alcohol Review , “29”, 177-183 pp., Mart-2010, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A17. C. Evren, R. Cetin, M. Durkaya, E. Dalbudak, “Clinical Factors Associated with Relapse in Male Alcohol Dependents During Six-Month Follow-up”, Bulletin of Clinical Psychopharmacology , “20”, 14-22 pp., Mart-2010, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A16. C. Evren, E. Dalbudak, M. Durkaya, R. Çetin, B. Evren, S. Çelik, “Relationship of Life Quality with Severity of Alcohol Related Problems in Male Alcohol Dependent Inpatients”, Archives of Neuropsychiatry , “47”, 64-68 pp., Mart-2010, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A15. C. Evren, R. Çetin, E. Dalbudak, M. Durkaya, D. Çakmak, B. Flannery, “Yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlısı hastalarda Cloninger’in kişilik boyutlarının alkol aşermesi ile ilişkisi”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni , “19”, 373-381 pp., Aralık-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A14. C. Evren, E. Dalbudak, D. Cakmak, “Personality dimensions in male patients with early-onset alcohol dependence who seek treatment”, Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences , “46”, 204-206 pp., Eylül-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A13. C. Evren, M. Durkaya, R. Çelik, E. Dalbudak, D. Çakmak, B. Flannery, “Yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlısı hastalarda alkol aşermesinin aleksitimi ve dissosiyasyon ile ilişkisi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi , “10”, 165-173 pp., Eylül-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A12. C. Evren, H.T. Karatepe, A. Aydın, E. Dalbudak, D. Cakmak, “Alkol/madde bağımlılarında ketiapinin etkisi ve kötüye kullanımı: Olgu serisi ve gözden geçirme”, Bulletin of Clinical Psychopharmacology , “19”, 148-154 pp., Haziran-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A11. C. Evren, B. Evren, E. Dalbudak, B. Ozcelik, F. Oncu, “Childhood abuse and neglect as a risk factor for alexithymia in adult male substance dependent inpatients”, Journal of Psychoactive Drugs , “41”, 85-92 pp., Mart-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A10. C. Evren, E. Dalbudak, “Relationship of Personality Trait Impulsivity with Clinical Variables in Male Alcohol-Dependent Inpatients”, Bulletin of Clinical Psychopharmacology , “19”, 15-23 pp., Mart-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor

PDF İNDİR

A9. C. Evren, R. Çetin, M. Durkaya, E. Dalbudak, D. Çakmak, “Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol Bağımlısı Hastalarda Alkol Aşermesinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Genel Psikopatolojinin Şiddeti ile İlişkisi”, Nöropsikiyatri Arşivi , “46”, 3-7 pp., Mart-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A8. C. Evren, V. Sar, E. Dalbudak, F. Oncu, D. Cakmak, “Social anxiety and dissociation among male patients with alcohol dependency”, Psychiatry Research , “165”, 273-280 pp., Şubat-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A7. C. Evren, B. Evren, E. Dalbudak, “Alexithymia and personality dimensions in relation to depression and anxiety in male alcohol-dependent inpatients”, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice , “13”, 3-10 pp., Ocak-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A6. C. Evren, B. Evren, E. Dalbudak, D. Çakmak, “Alexithymia and Personality in Relation to Social Anxiety in Male Alcohol-Dependent Inpatients”, Archives of Neuropsychiatry , “45”, 72-77 pp., Eylül-2008, İlgili atıf indekslerince taranıyor

PDF İNDİR

A5. C. Evren, V. Sar, B. Evren, E. Dalbudak, “Self-mutilation among male patients with alcohol dependency: the role of dissociation”, Comprehensive Psychiatry , “49”, 489-495 pp., Eylül-2008, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A4. C. Evren, E. Dalbudak, D. Çakmak, “Değişime Hazır Olma ve Tedavi İsteği Ölçeği (SOCRATES) Türkçe Versiyonunun Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol Bağımlısı Hastalarda Faktör Yapısı, Geçerliği ve Güvenirliği”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni , “18”, 84-91 pp., Haziran-2008, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A3. C. Evren, V. Sar, E. Dalbudak, “Temperament, character, and dissociation among detoxified male inpatients with alcohol dependency”, Journal of Clinical Psychology , “64”, 717-727 pp., Haziran-2008, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A2.C. Evren, E. Dalbudak, D. Çakmak, “Alexithymia and Personality in Relation to Dimensions of Psychopathology in Male Alcohol-Dependent Inpatients”, Bulletin of Clinical Psychopharmacology , “18”, 1-8 pp., Mart-2008, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

A1. C. Evren, V. Sar, B. Evren, U. Semiz, E. Dalbudak, “Dissociation and alexithymia among men with alcoholism”, Psychiatry and Clinical Neurosciences , “62”, 40-47 pp., Şubat-2008, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

PDF İNDİR

D12. C. Evren, E. Dalbudak, M. Topcu, N. Kutlu, B. Evren. The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Internet Gaming Disorder Scale Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30 (4), 316-324.

PDF İNDİR

D11. C. Evren, E. Dalbudak, B. Evren, M. Bozkurt, A.C. Demirci, G. Umut, Y. Can  “Psychological symptoms related with violence and its relationship with internalizing and externalizing problems among 10th grade students in Istanbul”, Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, “28”, 344-355 pp., 2015

PDF İNDİR

D10. S. Aldemir, A. Eser, N.O. Turhan, E. Dalbudak, M. Topcu Relation of anxiety and depressive symptoms with perceived social support according to gender within infertile couples Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, “28”, 328-336 pp., 2015

PDF İNDİR

D9. S. Aldemir, S. Erpolat, E. Dalbudak, S. Tan, M. Topcu Diffüz alopesili kadınlarda öfke, anksiyete ve depresyon Dicle Tıp Dergisi, “42”, 335-341 pp., 2015

PDF İNDİR

D8. R. Bilici, E. Dalbudak, “Alkol ve madde kullanım bozukluğunda acil durumlara yaklaşım ve tedavi”, Psikiyatride Güncel , “4”, 101-112 pp., 2014

PDF İNDİR

D7. C. Evren, M. Durkaya, S. Kose, R. Cetin, E. Dalbudak, S. Celik , “Novelty seeking among relapsed and non-relapsed male alcohol dependents during 12 month follow-up”, Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi , “23”, 249-255 pp., 2010

PDF İNDİR

D6. C. Evren, M. Durkaya, E. Dalbudak, S. Çelik, R. Çetin, D. Çakmak, “Factors related with relapse in male alcohol dependents: 12 months follow-up study”, Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi , “23”, 92-99 pp., 2010

PDF İNDİR

D5. E. Dalbudak, C. Evren, T. Çetin, M. Durkaya, R. Cetin, “History of trauma and relationship with alexithymia, temperament and character dimensions in male alcohol dependent inpatients”, Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi , “23”, 1-12 pp., 2010

PDF İNDİR

D4. E.A. Yıldırım, P. Gökalp, M. Hacıoğlu, E. Dalbudak, F. Akyüz, Ş. Özer , “Sertleşme Güçlüğü Nedeniyle Başvuran Tamamlanmamış Evlilik Olgularında Vajinismus ve Tedaviye Direnç: Olgu Sunumu “, Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP) , “2”, 19-24 pp., 2008

PDF İNDİR

D3. C. Evren, B. Flannery, R. Çelik, M. Durkaya, E. Dalbudak, “Penn Alkol Aşerme Ölçeği (PAAÖ) Türkçe Şeklinin Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol Bağımlısı Hastalarda Geçerliği ve Güvenirliği”, Bağımlılık Dergisi , “9”, 128-134 pp., 2008

PDF İNDİR

D2. C. Evren, B. Evren, E. Dalbudak, “Psikopatolojinin ve Kişilik Boyutlarının Alkol Kullanımına Bağlı Sorunların Şiddeti ile İlişkisi”, Bağımlılık Dergisi , “9”, 60-64 pp., 2008

PDF İNDİR

D1. C. Evren, Ö. Saatçioğlu, E. Dalbudak, B.S. Danışmant, D. Çakmak, R.M. Ryan, “Tedavi Motivasyonu Anketi (TMA) Türkçe Versiyonunun Alkol Bağımlısı Hastalarda Faktör Yapısı, Geçerliği ve Güvenirliği”, Bağımlılık Dergisi , “7”, 117-122 pp., 2006

PDF İNDİR

B10. E. Dalbudak, C. Evren, B. Evren, S. Ozen. Relationship of high PTSD risk with severity of ADHD symptoms while controlling the effect of impulsivity in a sample of university students. European Psychiatry 41, S134

PDF İNDİR

B9. E. Dalbudak, C. Evren, B. Evren, S. Ozen. Relationship of severity of ADHD symptoms with the presence of psychological trauma while controlling the effect of impulsivity in a sample of university students. European Psychiatry 41, S134

PDF İNDİR

B8. E. Dalbudak, C. Evren, M. Acar, E. Gunduz, S. Yigiter, M. Gunduz, S. Aldemir, Psikofarmakoloji Kongresi & 2.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu konferansı dahilinde , “Bulletin of Clinical Psychopharmacology ek kitabında basıldı, bildiri kitapçığındaki “The relationship between alcohol dependence and prodynorphin gene polymorphisms among Turkish men”, Antalya, Türkiye, Nisan, 2014.

PDF İNDİR

B7. E. Dalbudak, C. Evren, M. Acar, E. Gunduz, T. Cetin, M. Gunduz, S. Aldemir, 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 2.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu konferansı dahilinde, “Bulletin of Clinical Psychopharmacology ek kitabında basıldı”, bildiri kitapçığındaki “Prodynorphin gene polymorphisms is not related with heroin dependency among Turkish men: a pilot study”, Antalya, Türkiye, Nisan, 2014.

PDF İNDİR

B6. E. Dalbudak, C. Evren, M. Topcu,S. Aldemir, M. Canbal, 22nd European Congress of Psychiatry konferansı dahilinde , “http://epa.meetingxpert.net/ ayrıca European Psychiatry’ de basıldı, bildiri kitapçığındaki “The Relationship Between Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms With Risky Behaviours And Psychological Symptoms Among Turkish University Students”, Münih, Almanya, Mart, 2014.

PDF İNDİR

B5. E. Dalbudak, C. Evren, M. Topcu,S. Aldemir, M. Canbal , 22nd European Congress of Psychiatry konferansı dahilinde , “European Psychiatry’ de basıldı, bildiri kitapçığındaki “The Relationship Between Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms And Substance/Alcohol Use Among Turkish University Students”, Münih, Almanya, Mart, 2014.

PDF İNDİR

B4. Ş.S. Sevinç, E. Dalbudak, S. Aldemir, İ. Özer, Ş. Akıncı, M. Topcu , Psikofarmakoloji Tedavi Güncelleme Toplantısı konferansı dahilinde , “Bulletin of Clinical Psychopharmacology” basıldı, bildiri kitapçığındaki “Manic Episode Induced By Arginine, Lysine and Ornithine use”, 77-77 pp.,Antalya, Türkiye, 15-18 Kasım, 2012.

PDF İNDİR

B3. S. Aldemir, Ş.S. Sevinç, E. Dalbudak, F.M. Sönmez, Psikofarmakoloji Tedavi Güncelleme Toplantısı konferansı dahilinde , “Bulletin of Clinical Psychopharmacology” basıldı, bildiri kitapçığındaki “Opisthotonus that Occurs During the use of Fluoxetine”, 72-72 pp.,Antalya, Türkiye, 15-18 Kasım, 2012.

PDF İNDİR

B2. C. Evren, R. Cetin, M. Durkaya, E. Dalbudak, 18th European Congress of Psychiatry konferansı dahilinde , “European Psychiatry” basıldı, bildiri kitapçığındaki “Relationship of posttraumatic stress disorder and alexithymia with relapse during 12 months in male alcohol dependent inpatients”, 1278-1278 pp.,Munich, Germany, February 27- March 2, 2010.

PDF İNDİR

B1. C. Evren, M. Durkaya, R. Cetin, E. Dalbudak, 18th European Congress of Psychiatry konferansı dahilinde , “European Psychiatry” basıldı, bildiri kitapçığındaki “Life quality of male alcohol dependents at 12 months follow-up”, 1277-1277 pp.,Munich, Germany, February 27- March 2, 2010.

PDF İNDİR

Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

  • Alkol Kullanım Bozukluğunda Tanı ve Tedavi Kılavuzu/2016
  • Opioid Kullanım Bozukluğunda Tanı ve Tedavi Kılavuzu/2017

E9. E. Dalbudak, C. Evren,  S. Aldemir,  B. Evren Üniversite Öğrencilerinde Dürtüsellik, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve İnternet Bağımlılığı Risk Şiddeti arasındaki İlişki. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Aralık 2015, Edirne

PDF İNDİR

E8. E. Dalbudak, C. Evren, S. Özen, B. Evren, Üniversite Öğrencilerinde Dürtüsellik, Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri ve İnternet Bağımlılığı Risk Şiddeti arasındaki İlişki.  51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasım 2015, Antalya.

PDF İNDİR

E7. S. Özen, E. Dalbudak, C. Evren, M. Topcu, K.Ş. Coşkun, Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Depresyon, Obsesyon, Dürtüsellik, Aleksitimi Arasındaki İlişki.  51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasım 2015, Antalya.

PDF İNDİR

E6. S. Özen, E. Dalbudak, C. Evren, M. Topcu, K.Ş. Coşkun, Ş. Aktaş, M.G. Teksin Bakır Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı ile Depresyon, Dürtüsellik, Obsesyon ve Aleksitimi Arasındaki İlişki. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasım 2015, Antalya.

PDF İNDİR

E5. Ş.Aktaş, E. Dalbudak, S. Özen, M. Topcu, M.G. Teksin Bakır,  Obsesif Kompulsif Semptom Şiddeti ile MMPI Alt Ölçekleri Arasındaki İlişki. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasım 2015, Antalya.

PDF İNDİR

E4. Ş.A. Aktaş, E. Dalbudak, S. Aldemir, M. Topcu, M.G. Teksin, G. Teksin, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite semptomları ile çocukluk çağı travmaları, depresyon ve anksiyete semptomları arasındaki ilişki. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasım 2014, Antalya.

PDF İNDİR

E3. M.G. Teksin, E. Dalbudak, S. Aldemir, M. Topçu, Ş. Aktaş, G. Teksin. Depresyon, Anksiyete, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite semptomları ile Kendini Yaralama Davranışı Arasındaki İlişki.  50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasım 2014, Antalya.

PDF İNDİR

E2. MG Teksin, S Aldemir, E Dalbudak, Ş Akıncı . Lityuma Bağlı Nefrojenik Diabetes İnsipidus. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2013, İzmir.

PDF İNDİR

E1. E Dalbudak, C Evren, S Aldemir, M Topcu. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Sosyal Anksiyete ve Psikopatoloji İlişkisi. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2013, İzmir.

PDF İNDİR