Online psikoterapi

Psikiyatrik Hastalıklar

Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre 18-54 yaş arası toplumda herhangi bir psikiyatrik hastalığın yaşam boyu yaygınlığı % 46,9 ve bir yıllık yaygınlık oranı ise %29,8 olarak bildirilmiştir. Bu oranlar oldukça yüksek olup insanların büyük bir çoğunluğunun hayatlarında en az bir veya birden fazla psikiyatrik rahatsızlıktan mustarip olduğu anlamına gelmektedir. Psikiyatrik rahatsızlıklar yaşam kalitesinde düşme, işlevsellik kaybı, ilişkilerde bozulma, iş kaybı ve okul hayatında zorluklar gibi bi [...]

2018-02-15T01:56:42+03:00 03.02.2018|Bilgi Yazıları|