Psikiyatrik Hastalıklar

Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre 18-54 yaş arası toplumda herhangi bir psikiyatrik hastalığın yaşam boyu yaygınlığı % 46,9 ve bir yıllık yaygınlık oranı ise %29,8 olarak bildirilmiştir. Bu oranlar oldukça yüksek olup insanların büyük bir çoğunluğunun hayatlarında en az bir veya birden fazla psikiyatrik rahatsızlıktan mustarip olduğu anlamına gelmektedir. Psikiyatrik rahatsızlıklar yaşam kalitesinde düşme, işlevsellik kaybı, ilişkilerde bozulma, iş kaybı ve okul hayatında zorluklar gibi birçok sorunlara yol açabilmektedir. Ancak psikiyatrik rahatsızlıkların en dramatik sonucu kendine zarar verme ve intihar sonucu kişinin yaşamını yitirmesidir.

Sıklıkla görülebilen psikiyatrik rahatsızlıklar; Major Depresyon, Anksiyete Bozuklukları (panik bozukluk, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu gibi), Alkol/Madde Kullanım Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukluları, Şizofreni ve benzeri Psikotik Bozukluklar, Somatizasyon bozukluğu gibi rahatsızlıklardır. Bunların dışında özellikle bazı kişilik bozuklukları ve kişilik özellikleri kişinin yaşamında ciddi sorunlara yol açabilir. Dolayısı ile bu tanı ve/veya tanıları alan kişilerin psikiyatrik yardım almaları uygun olacaktır.

Daha önce herhangi bir psikiyatrik tanı almayan ancak, çökkün, kaygılı, isteksiz, sorunlarına çözüm üretemeyen, insanlar arası ilişkilerde başarısız, kendini sevmeyen, beğenmeyen, sık sık kafasına bir şeyler takılan, geceleri uyuyamayan, yaşama sevincini kaybetmiş kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerekir. Bazı hareketlerin irade dışı tekrarı, tikler, baş edilemeyen kıskançlıklar, ani parlamalar, öfke nöbetleri, agresif ve kırıcı davranışlar, aşırı içe dönüklük, aşırı alınganlık, sık ağlamalar, toplumdan kopma, hayata karşı ilgisizlik, belli konulara takılıp kalma, çok uyuma, yataktan çıkmak istememe, aşırı tembellik, aşırı dağınıklık veya tam tersi aşırı titizlik vs. Aynı kişide bunların hepsi birden bulunmayabilir ama kişinin işlevselliğinde düşmeye yol açan, ilişkilerini ve hayatını olumsuz etkileyen durumlar için mutlaka bir uzman görüşü almak için psikiyatriste başvurması uygun olacaktır.

2018-02-15T01:56:42+03:00 03.02.2018|Bilgi Yazıları|