Travma terapisi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Bağımlılık

Alkol/madde kullanım bozukluğu olan hastaların 3/4’ünde başka bir ruhsal bozukluk bulunmaktadır. Eşlik eden psikiyatrik sorunların değerlendirilmesi, birincil ya da ikincil olup olmadığı, ayırıcı tanı ve sağaltımda özellikle önem taşır. Komorbidite, ciddi sağaltım sorunlarını da beraberinde getirmekte ve daha şiddetli hastalık seyri oluşturmaktadır. Alkol/madde kullanımı ile psikiyatrik bozukluklar arasında çift yönlü bir ilişki olduğu bilinmektedir. Alkol/madde kullanımı psikiyatrik belirti ve [...]

2018-02-15T01:56:28+03:00 04.02.2018|Bilgi Yazıları|