Bilgi Yazıları

İnternet Bağımlılığında Kişilik ve Dürtüsellik

İnternet bağımlılığı tanımı ilk olarak 1996 yılında ortaya atılmıştır. Ancak günümüze kadar internet bağımlılığı kavramı henüz resmi sınıflama sistemleri içerisinde tanımlanmamıştır. Bununla birlikte bu konuda çok sayıda literatür bulunmaktadır. Çalışmalarda internet kullanımına bağlı davranış problemleri; patolojik internet kullanımı, problemli internet kullanımı ve internet bağımlılığı olarak adlandırılmaktadır. İnternet bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalarda bir çok komorbid psikiyatrik has [...]

2018-02-15T01:56:13+03:00 05.02.2018|Bilgi Yazıları|

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Bağımlılık

Alkol/madde kullanım bozukluğu olan hastaların 3/4’ünde başka bir ruhsal bozukluk bulunmaktadır. Eşlik eden psikiyatrik sorunların değerlendirilmesi, birincil ya da ikincil olup olmadığı, ayırıcı tanı ve sağaltımda özellikle önem taşır. Komorbidite, ciddi sağaltım sorunlarını da beraberinde getirmekte ve daha şiddetli hastalık seyri oluşturmaktadır. Alkol/madde kullanımı ile psikiyatrik bozukluklar arasında çift yönlü bir ilişki olduğu bilinmektedir. Alkol/madde kullanımı psikiyatrik belirti ve [...]

2018-02-15T01:56:28+03:00 04.02.2018|Bilgi Yazıları|

Psikiyatrik Hastalıklar

Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre 18-54 yaş arası toplumda herhangi bir psikiyatrik hastalığın yaşam boyu yaygınlığı % 46,9 ve bir yıllık yaygınlık oranı ise %29,8 olarak bildirilmiştir. Bu oranlar oldukça yüksek olup insanların büyük bir çoğunluğunun hayatlarında en az bir veya birden fazla psikiyatrik rahatsızlıktan mustarip olduğu anlamına gelmektedir. Psikiyatrik rahatsızlıklar yaşam kalitesinde düşme, işlevsellik kaybı, ilişkilerde bozulma, iş kaybı ve okul hayatında zorluklar gibi bi [...]

2018-02-15T01:56:42+03:00 03.02.2018|Bilgi Yazıları|