Bağımlılık uzmanı

İLETİŞİM

Prof. Dr. Ercan Dalbudak - Muayenehane Şehit Adem Yavuz Sk. No:6/6-7, Kızılay/Ankara Tel: 0312 418 85 95 Çalışma Saatlerimiz : Pazartesi - Cumartesi : 09:00 - 20:00 Pazar : Kapalı [...]

2020-12-16T15:36:06+03:00 12.02.2018|

İnternet Bağımlılığı ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Bağımlılık dendiğinde akla ilk olarak alkol ve madde bağımlılığı gelse de, aslında davranışsal bağımlılık olarak tanımlanabilecek internet bağımlılığı(İB) kavramı da bağımlılık spektrumu içerisinde yer almaktadır. İB’na komorbid Depresyon, Anksiyete bozuklukları, Kişilik bozuklukları ve özellikle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) en sık rastlanan psikiyatrik tanılardır. DEHB çocukluk çağında başlayan, etkisi tüm yaşama yayılabilen, süreğen bir psikiyatrik bozukluktur. Çocukluk çağı [...]

2018-02-12T02:17:16+03:00 12.02.2018|Bilgi Yazıları|

BİLİMSEL YAYINLAR

A36. Evren C, Dalbudak E, Ozen S, Evren B. The relationship of social anxiety disorder symptoms with probable attention deficit hyperactivity disorder in Turkish university students; impact of negative affect and personality traits of neuroticism and extraversion. Psychiatry Research 2017;254:158-163. PDF İNDİR A35. Evren C, Dalbudak E, Aydemir O, Koroglu E, Evren B, Ozen S, Coskun K S. Psychometric properties of the Turkish PTSD-Short Scale in a sample of undergraduate students  Bulletin of [...]

2020-12-16T15:35:41+03:00 11.02.2018|

HAKKIMDA

Prof. Dr. Ercan Dalbudak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini 2001 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalında 2002-2004 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM servisinde psikiyatri uzmanlık eğitimini 2004-2009 yılları arasında tamamladı. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde asistanlığı süresince Alkol/Madde, Psikoz, Duygudurum, Nevroz, Ergen ve Adli psiki [...]

2020-12-16T15:35:11+03:00 11.02.2018|

İnternet Bağımlılığı

BAĞIMLILIK NEDİR? Kişinin bir nesneye önlenemez aşırı istek duyması, o nesneden uzak duramaması, o nesneye ulaşamadığında da arama davranışı içine girmesi ve ulaşamadığında yoksunluk belirtileri göstermesi bağımlılık olarak tanımlanabilir. Bağımlılık dendiğinde akla ilk olarak alkol ve madde bağımlılığı gelse de, aslında davranışsal bağımlılık olarak tanımlanabilecek patolojik kumar oynama ve internet bağımlılığı kavramları da bağımlılık spektrumu içerisinde yer almaktadır. Son yıllarda hayatımı [...]

2018-02-15T01:55:14+03:00 09.02.2018|Bilgi Yazıları|

Bağımlılık, Bipolar Bozukluk Birlikteliği ve İntihar

Alkol/madde kullanım bozukluğu (AMKB) ve Duygudurum bozukluğu sıklıkla birlikte görülebilen rahatsızlıklardır. Bu komorbitide, ciddi sağaltım sorunlarını da beraberinde getirmekte, hastalık seyrinin şiddetlenmesine, dolayısı ile morbitide ve mortalite oranlarının da arttırmasına yol açmaktadır. Bazı çalışmalara göre, Bipolar Bozukluğu (BB) olan hastaların %72’si hayatlarında bir veya daha çok madde kullanıyor. Epidemiyolojik çalışmalara göre de, BB’a en sık eşlik eden Eksen I psikiyatrik hastalı [...]

2018-02-15T01:55:30+03:00 08.02.2018|Bilgi Yazıları|

Alkol kullanım bozukluğuna Komorbid Durumlarda İlaç Tedavisi

Alkol kullanım bozukluğu (AKB), psikiyatrik rahatsızlığı olanlar arasında çok yaygındır. Benzer şekilde AKB olanlarda da psikiyatrik rahatsızlıklar çok yaygın olarak görülmektedir. AKB ile psikiyatrik bozukluklar arasında çift yönlü bir ilişki olduğu bilinmektedir. AKB olan kişiler ile yapılan görüşmelerde tanı koymak için görüşmenin, detoksifikasyonun (arınma) hangi aşamasında yapıldığı önemlidir. Çoğu AKB olan hasta, intoksikasyon ve kesilme döneminde bu duruma bağlı olarak, duygudurum veya an [...]

2020-01-22T15:39:09+03:00 07.02.2018|Bilgi Yazıları|

İnternet Bağımlılığında Kişilik ve Dürtüsellik

İnternet bağımlılığı tanımı ilk olarak 1996 yılında ortaya atılmıştır. Ancak günümüze kadar internet bağımlılığı kavramı henüz resmi sınıflama sistemleri içerisinde tanımlanmamıştır. Bununla birlikte bu konuda çok sayıda literatür bulunmaktadır. Çalışmalarda internet kullanımına bağlı davranış problemleri; patolojik internet kullanımı, problemli internet kullanımı ve internet bağımlılığı olarak adlandırılmaktadır. İnternet bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalarda bir çok komorbid psikiyatrik has [...]

2018-02-15T01:56:13+03:00 05.02.2018|Bilgi Yazıları|

Psikiyatrik Hastalıklar

Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre 18-54 yaş arası toplumda herhangi bir psikiyatrik hastalığın yaşam boyu yaygınlığı % 46,9 ve bir yıllık yaygınlık oranı ise %29,8 olarak bildirilmiştir. Bu oranlar oldukça yüksek olup insanların büyük bir çoğunluğunun hayatlarında en az bir veya birden fazla psikiyatrik rahatsızlıktan mustarip olduğu anlamına gelmektedir. Psikiyatrik rahatsızlıklar yaşam kalitesinde düşme, işlevsellik kaybı, ilişkilerde bozulma, iş kaybı ve okul hayatında zorluklar gibi bi [...]

2018-02-15T01:56:42+03:00 03.02.2018|Bilgi Yazıları|

ANASAYFA

Randevu için ara +90 312 418 85 95 Kişinin bireysel olarak başvurduğu mevcut sorunu için çözüm aradığı gerek ilaç ile gerekse ilaçsız olarak kişiye ve durumuna özgün terapinin seçildiği tedavi yöntemidir. Kişiye özgü terapi yönteminin belirlenmesi, bilgilendirilmesi ve ilaç dışı seçeneklerin tartışılması sonucunda düzenli görüşme aralıkları ve takibi gerektiren bir süreçtir. RANDEVU AL Bireysel Görüşme nedir ? Kişinin bireysel olarak başvurduğu mevcut sorunu için çözüm aradığı gerek il [...]

2020-12-16T15:34:22+03:00 14.02.2013|